Missie Digistap

De vereniging heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het wegwerken van de digitale kloof voor personen met een verstandelijke handicap door:

  • het organiseren van aangepaste vormingsprojecten in het kader van de niet-formele educatie;
  • het nemen van andere sociaal-culturele initiatieven ter ondersteuning van de digitale vaardigheden van personen met een verstandelijke handicap en/of hun omgeving;
  • werk te maken van diverse acties tot verkleinen van de digitale kloof.