Op-Stap

Op – Stap vzw is een federatie van vormingsinstellingen voor personen met een licht tot matig verstandelijke handicap en hun omgeving.

Via een sociaal-culturele werking wil Op – Stap vzw bijdragen tot het volwaardig burgerschap van personen met een licht tot matig verstandelijke handicap.

Op basis van aangepaste sociaal-culturele methodieken biedt de federatie niet-formele educatie aan in een onafhankelijke setting, via open aanbod, vanuit een emancipatorisch perspectief en op verschillende levensdomeinen, waarbij de deelnemers een zo groot mogelijke inbreng hebben in het vormingsproces.

www.op-stap.be